Skolhus.se – en bro mellan pedagogik – estetik - teknik

Skolhus.se vill vara en resurs för dig som i första hand är brukare av skolhus, och troligen även är eller borde vara beställare av skolhus, eller till och med byggare. Det kan ju se lite olika ut i olika organisationerna, men tanken är att den som använder hus också kan lära sig att utveckla användningen och i ett längre perspektiv också utveckla beställandet och byggandet, även om man inte äger sina egna fastigheter.

En skola är ett hus, men också ett möte mellan lärare och elever. Husets utformning, estetik och funktioner, påverkar mötet, vare sig vi vill det eller inte, och det är inte alltid vi är medvetna om det.

De som använder skolhuset, lärare och rektorer i första hand, har i de flesta fall ingen utbildning om hur skolhuset påverkar den pedagogiska verksamheten. (Läs vidare om skolhuset som den tredje pedagogen på denna webbplats)

Experterna, de som projekterar, bygger och förvaltar skolhusen, har hög kompetens inom sina områden, men möter pedagoger som inte alltid kan uttrycka sina pedagogiska ambitioner och göra en tydlig beställning. Den här problematiken möter vi inom alla sektorer när olika kompetenser möts. Hur många användare skäller inte på sina IT-system?

Skolhus.se vill utveckla kunskapen i mötet mellan de som planerar, projekterar och förvaltar och de som använder skolhuset, lärarna och skolledarna. Inriktningen är att utveckla tankarna om hur en pedagogisk tanke gestaltas vidare i en organisation som gestaltas i ett hus med en mängd olika funktioner, och att det sammantagna resultatet skall stödja mötet mellan läraren och eleven.

Varje expert har sitt perspektiv och ser det man har lärt sig att se när man utvecklats i sitt yrke. Det är inte så konstigt eftersom man dagligen tränas i att se och utveckla sin yrkeskompetens utifrån yrkets specifika perspektiv. Det innebär att man ser det man lärt sig att se. Men det innebär också att man inte ser det man inte lärt sig att se. Om man inte vet så kan man inte. Låter enkelt men det verkar inte så med tanke på hur verkligheten ser ut.

För lärarna och rektorerna finns ofta ett tyst kunnande om skolhus utifrån den dagliga skolverksamheten. Man känner på sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Men det är ingenting som man pratar och kan benämna så att man också kan beskriva det i en beställning till de andra experterna.

Fokus på denna webbplats är att utforska hur pedagogiken skulle kunna påverka utformning av hus och funktioner och berikas av det. Om lärare också då blir mer medvetna om hur pedagogik kan byggas in i ett hus, blir de också mer medvetna om hur de kan använda sig av det. Och tvärtom.

Artiklar som följer av detta kommer därför att behandla:

Planering för skolhus i ett områdesperspektiv

Den enskilda skolans organisation och hur detta kan påverka skolhuset

Olika funktioner och kvaliteter i skolhus som har pedagogisk verkan

Inredning för att anpassa olika lokaler till den pedagogiska verksamheten

Samhällsfrågor som anknyter till skola och skolhus

Ekonomiska perspektiv på skolverksamhet i skolhus

… eller som vi började, skolhus för de som planerar, projekterar, bygger, använder och förvaltar skolhus ur ett pedagogiskt perspektiv, ett möte mellan pedagogik - estetik – teknik.