Kompetensutveckling, utbildningar och föreläsningar, utredningar m.m.

  • Utbildning/handledning för lärare och arbetslag i teman kring klassrumsledarskap
  • Utbildning/handledning för skolledare
  • Utredningar och andra uppdrag