Skolhus.se – en bro mellan pedagogik – estetik - teknik

Skolhus.se vill vara en resurs för dig som i första hand är brukare av skolhus, och troligen även är eller borde vara beställare av skolhus, eller till och med byggare. Det kan ju se lite olika ut i olika organisationerna, men tanken är att den som använder hus också kan lära sig att utveckla användningen och i ett längre perspektiv också utveckla beställandet och byggandet, även om man inte äger sina egna fastigheter.