Alf Henrikssons dikt "Utveckling" ur diktsamlingen "Snickarglädje":

"Det var som det var, tills det blev som det blev.

Det blir som det blir, när det är som det är.

Det är som det är, tills det blir som det blir.

Faran är att det blir som det var."

 

 

 

 

 

 

 Från ax till limpa säger man ofta när man skall beskriva hur något har sin början fram till färdig produkt. När det gäller skolhus borde det inte sluta vid en färdiggräddad limpa, utan gå vidare 50-100 år fram tills den tid man tänker att huset inte längre finns kvar. Planeringen borde omfatta åtskilliga års användning också. En limpa är ju en dagligvara. Ett skolhus något annat, men ändå kan det vara lätt att planeringen begränsar sig i tiden fram till inflyttningen och invigningstalet..

För att kunna göra det måste man börja i att ta reda på vad man vill.

När man vet vad man vill, börjar man skriva ett program för skolhus, en plattform för lokalplanering i hela kommunen/organisationen. I korthet innehåller den som alltid prognoser för elevutveckling, men också pedagogiska grunder, utifrån hur man tänker sig att skolverksamheten skall utvecklas innehållsmässigt.

Vi förutsätter vidare att planen innehåller tekniska förutsättningar hur man tänker sig energi och uppvärmning, terminskt rumsklimat, hälsosamma ytmaterial som är lätta att underhålla, akustiska krav osv.

Denna plan blir aldrig färdig utan uppgraderas årligen utifrån utvärderingar av skolhusen i olika perspektiv och utvecklar huvudmannens syn på sitt lokalbestånd. På samma sätt man kan göra personalbokslut, borde man även kunna göra lokalbokslut. Vad betalade vi för våra lokaler och vad fick vi av verksamhet för det?

Att redan idag påbörja ett sådant arbete, innebär också att man kan se och beskriva sitt befintliga lokalbestånd, hela tiden med nya ögon. Det är troligt att ett sådant lokalprogram inte bara är en god grund för kommande byggnationer utan även utveckling av användningen av det befintliga beståndet. Lokalerna är inte bara som de är. De borde utvecklas med åren och bara att utveckla användandet av lokaler är ett sätt att utveckla lokalerna i sig. Har man en sådan regelbunden koll på sina lokaler är man troligen också en god beställare och byggare av skolhus. Att vara en god brukare är troligen en bra beställare och byggare. Kan ni tänka er att delegera till den som inte ens har körkort att köpa en bil, eller till och med bygga en?